Przedszkole Niepubliczne \"Wioska Smerfów\" w Rumi

O nas

 

Zapisując dziecko do 31 maja 2019r. otrzymają Państwo 50% rabatu na czesne przez 2 miesiące lub pierwszy miesiąc ZA DARMO. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 609-815-261.

O nas

Przedszkole „Wioska Smerfów”   serdecznie  zaprasza  dzieci  w wieku  2,5-6 lat  do naszej placówki  w Rumi, przy  ul. Gdyńskiej 13.
Zapewniamy dzieciom  realizację podstawy programowej na zajęciach i wycieczkach, ciekawy  program  teatralno – edukacyjny umożliwiający dzieciom  zdobycie wiedzy i umiejętności  scenicznych, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w celu korygowania nieprawidłowości  w rozwoju różnych funkcji i wyrównywania braków, zajęcia logopedyczne w celu usprawniania narządów mowy, zajęcia z dramy w celu doskonalenia  umiejętności  komunikacyjnych oraz wspomagania rozwoju emocjonalno – społecznego, pracę Metodą  Dobrego Startu pozwalającą zwiększyć  efektywność nauczania, ponadto  zapewniamy  miłą atmosferę  i opiekę  wykwalifikowanego grona pedagogicznego.

Kierunki  naszej  pracy:

– zapewnienie bezpieczeństwa  w sali  i  ogrodzie

– kształtowanie właściwych postaw

– kształtowanie umiejętności odbioru i tworzenia sztuki

– zdobywanie doświadczeń w obcowaniu  z  kulturą

– rozwijanie optymistycznych cech charakteru

– tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania

– wspomaganie rodziny w wychowaniu

– współpraca  z rodzicami w różnych sferach rozwoju

– promowanie działalności przedszkola  w środowisku

– prowadzenie terapii  indywidualnej i  grupowej

– uwzględnienie w planowaniu: celu, realizacji podstawy programowej, działań zorientowanych na dziecko, aktualnych pór roku, tradycji  przedszkola

– rozwijanie  umiejętności  społecznych, uczenie poprawnych relacji

Wdrażane wnioski:

– wzbogacenie metod i form rozwijania inteligencji

– wyrabianie nawyku zachowania porządku

– zwracanie uwagi na kształtowanie umiejętności wypowiadania się przed całą      grupą

– kształtowanie czynności  kulturalnych (m. in. przy stole)

– zwiększenie częstotliwości  prezentacji scenicznych ( dla rodziców)

– wykorzystanie w większym zakresie formy pracy zespołowej.

Kultywujemy tradycje naszego przedszkola podczas corocznych imprez  tj:

– andrzejki

– wigilia z jasełkami

– bal karnawałowy

– bal przebierańców ( otwarty dla chętnych dzieci w wieku przedszkolnym)

– dzień Babci i Dziadka

– spotkanie z zajączkiem

– święto Rodziny

– wycieczki piesze

– wycieczka autokarowa na koniec  roku

– teatrzyki

– spotkanie z cyrkiem

– zajęcia otwarte dla Rodziców

– prezentacje sceniczne  dla Rodziców

– konkurs plastyczny dla wszystkich przedszkoli w Rumi

 
?> >