Rumska Karta Dużej Rodziny

Nasze przedszkole przystąpiło do programu Rumska Karta Dużej Rodziny, który jest skierowany do rumskich rodzin wielodzietnych zameldowanych w Rumi. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym posiadającym trójkę lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Wszyscy członkowie rodziny muszą zamieszkiwać pod tym samym adresem oraz muszą być zameldowani na terenie Gminy Miejskiej Rumia.
Program dotyczy również rodzin zastępczych.
Istnieją dwa rodzaje Kart Dużej Rodziny, Srebrna oraz Złota.

Srebrna Rumska Karta Dużej Rodziny upoważnia do
15 % rabatu na czesne.
Złota Rumska Karta Dużej Rodziny upoważnia do
20 % rabatu na czesne.

Zostaw Komentarz

 
?> >